Bli medlem hos oss

Hos oss har vi fokus på trygghet, mestring og forståelse for frisøryrket.

Helt siden 2013 har vi vært et godkjent opplæringskontor, og siden det jobbet målrettet sammen med lærlinger mot svennebrevet.

Vi jobber med dette gjennom temadager, planlegging sammen med lærlingene og tett oppfølging ut i salongene.

Våre instruktører har en bred kompetanse innenfor frisørfaget, samtidig som de er aktive i yrket fortsatt.

Målet er å løfte den faglige forståelsen og kompetansen i frisør faget, og ha et stort engasjement for opplæringen.

Jobber strukturert og målrettet med lærlingenes vei til svennebrevet.

Lærlingen vil bli fulgt opp i forhold til opplæringen de har krav på gjennom læretiden.

Hvem kan bli medlem?

I utgangspunktet kan alle bedrifter bli medlem i vårt opplæringskontor med visse forutsetninger.

Er du i tvil ta kontakt.

Vi er opptatt av forståelsen for frisørfaget

Et av våre hovedfokus i opplæringen er, hva gjør vi og hvorfor gjør vi det?

Lærlingen skal være bevist på hva/hvordan og hvorfor i de ulike opplæringsfasene.

Det å ha forståelse for hva du gjør, skaper trygghet. Grunnlaget for utvikling og mestring ligger i mye trening.

Sammen blir vi bedre.

La lærlingene inspirere hverandre, lære av hverandre og skape bekjentskap på tvers av arbeidsplasser.